Инфузионна бутилка
оставащи бройки:23/50
цена:8 точки

Описание на продукта:

Бутилка за вода с инфузер за плодове със завинтващ се капак. Вместимост 740 мл.