Печеливши

PlayStation 5
Ивайло Бубозиков
Яница Георгиева
Славчо Кънчев
Цветомир Гецовски
Ирена Колева
Ваучер за екстремно
преживяване
Магдалена Илиева
Николинка Рачкова
Евелина Неделкова
Радослава Илиева
Христо Манджуков
Румяна Шаламанова
Невена Емануилова -Керенска
Десислава Киркова
Бояна Пенева
Светлана Борисова
Иван Тонев
Женя Лечева
Магдалена Здравкова
Вергиния Стефанова
Борислав Борисов
Иван Илиев
Данаил Генов
Любомира Асенова
Кристиян Борисов
Диана Славова
Станислав Григоров
Ралица Лозанова
Петя Борисова
Силвия Георгиева
Габриела Сиврийска
ДЕСИСЛАВА СТОЕВА
Биляна Леонардова
Алексей Горчев
Юлита Николова-Бояджийска
Марияна Вутова
Петранка Илиева -Димова
Лора Василева
Иво Василев
Ренета Димитрова
Светла Симеонова
Иван Гьоков
Вероника Колева
Ралица Ваткова
Мирослав Димитров
Дария Ганчова
Веселин Василев
Руска Димитрова
Иван Манджуков
Христина Гиздова
Мария Добрева
Зорница Даркова
Атанас Кафалиев
Цветанка Борисова
Милен Стоянов
Георги Димов
Радослав Лазаров
Райна Кирилова
Радостина Иванова
Йордан Стойков
Юлия Лазарова
Емилия Желева
Боряна Костова
Илиян Димитров
Ирена Колева
Силвия Милачкова
Памела Василева
Ицо Мастравчиев
Ваня Бубозикова
Яница Георгиева
ЦВЯТА ДИМИТРОВА
Ралица Николова
Димитър Радулов
Румяна Добрева
Венета Славова
Кирил Атанасов
Георги Симеонов
Албена Ангелова
Радислав Николов
Веселин Йолов
Магдалена Дупаринова
Веселин Костадинов
Милена Стратиева
Кирил Василев
Милен Радин
Дани Динева
Милка Стоименова
Цветомир Гецовски
Тихомир Тодоров
Darinka Kafalieva
Атанас Драганов
Милена Недева
Андрей Белевски
Anastasiya Stavreva
Elena Bankova
Любомир Кирков
Мариан Топалов
Татяна Шекерова
Красимира Петрова
Захаринка Богутева
СТЕФАН ПАЛАЗОВ
Христина Петкова
Венислав Стоянов
Любомир Иванов
Николай Илиев
Милена Сергилова